Klimalån

Et Klimalån i Merkur er for dig, der gerne vil sikre dig mod de stigende energipriser. Klimalånet er et lån til energiforbedringer i boligen. Ved at energirenovere kan du spare penge på el- og varmeregningen og samtidig gør du noget godt for klimaet.

Du kan opnå energibesparelser i din bolig på mange måder, f.eks. via solvarme, solceller, jordvarme, efterisolering, nye lavenergivinduer, oliefyret kan udskiftes med en varmepumpe eller der kan opstilles en husstandsvindmølle.

Fakta om klimalån

  • Lånet skal anvendes til energiforbedringer i din bolig
  • Lånet kan løbe i op til 20 år.
  • I Merkur skal du være helkunde for at kunne optage lån
  • Som sikkerhed tages der pant i boligen
  • Vi foretager en almindelig kreditvurdering

Rådgivning

Merkur anbefaler generelt, at du gør brug af en energikonsulent ved klimaforbedringer af boligen. Det giver det bedste overblik over, hvor du får mest for pengene og hvilken løsning, der passer bedst til huset. Merkur samarbejder med Energitjenesten, som tilbyder generel information og vejledning om energibesparelser og vedvarende energi. Energitjenestens energirådgivere udfører bl.a. husstandsbesøg og telefonisk rådgivning. Du kan også læse mere på Energitjenestens hjemmeside www.energitjenesten.dk.

Klassificering af lån

Fra 1. juli 2013 gælder en lovpligtig mærkningsordning for lån med pant i fast ejendom eller andelsbolig, der er større end 100.000 kr. Låntyperne er bygget op omkring et ”trafiklys” – grøn, gul og rød. Merkurs egne produkter ligger alle inden for den gule kategori. Læs om risikoklassificering af lån.

Kontakt din rådgiver i Merkur, hvis du ønsker at vide mere om fordelene ved at energioptimere boligen.