CO2 Sparekonto projekter

Solceller, SIDI, Senegal

Den lokale landmandsorganisation, UGMP, lancerede projektet Jariñoo Jant Bi i 2006. Målet med projektet er at give befolkningen i landdistrikter adgang til elektricitet via solcelleanlæg og derigennem skabe økonomisk og social udvikling i lokalsamfundet.
Udover at skabe nye muligheder, betyder den moderne energiforsyning også, at lokalbefolkningen kan undgå at bruge traditionelle brandfarlige og forurenende energiforsyningskilder som stearinlys, olie eller batterier.

Det franske etiske investeringsselskab, SIDI, har finansieret projektet gennem langsigtede lån og har sørget for teknisk assistance siden projektets begyndelse. SIDI er Merkurs samarbejdspartner på projektet.

Merkur har støttet Jariñoo Jant Bi med gavebidrag i forbindelse med CO2 Sparekontoen.

Læs om SIDI på www.sidi.fr

Solceller på skoler og sundhedscentre i Mali og Uganda

Merkur har i samarbejde med Mali Folkecenter, JEEP Folkecenter Uganda og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi etableret en række solcelleanlæg til hhv. skoler og sundhedscentre i små landsbyer i Mali og Uganda. Pengene til disse solcelleanlæg kommer fra det gavebidrag, som Merkur betaler i forbindelse med CO2-sparekontoen.

Med donationen fra Merkur er der opstillet solcelleanlæg på landsbyskoler og klinikker med 25 anlæg i Mali og 15 i Uganda. I Mali er anlæggene installeret af Mali Folkecenter og i Uganda af JEEP Folkecenter Uganda. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi koordinerer og er ansvarlig for projekterne.

Lys til skolerne kan bl.a. få unge til at blive i landsbyen, men det giver også kvinderne mulighed for aftenundervisning – hvilket er mange kvinders første møde med skolebænken. 
Sundhedscentrene bliver bl.a. brugt som fødselsklinikker og de nuværende forhold sætter både kvinder og børns liv i fare. Elektriciteten giver sundhedspersonalet meget bedre forhold at arbejde under, og de kan derfor redde mange liv.

Mulighed for vaccinationer har også været et problem, da vacciner ofte skal opbevares køligt, hvilket ikke tidligere har været muligt. Solcellerne giver nu mulighed for at installere køleskabe i sundhedscentrene, hvor vacciner og anden medicin kan opbevares.

Læs om Mali Folkecenter på www.malifolkecenter.org 
Læs om JEEP Folkecenter på www.jeepfolkecenter.org 
Læs om Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi på www.folkecenter.net


Solcelleanlæg på uddannelsescenter i Kenya

Befolkningen i landdistrikter i Kenya er i de seneste år sunket bagud i forhold til uddannelsesmæssige kompetencer hos skoleelever, unge og voksne. De mangler især computer- kompetencer, idet langt de fleste skoler på landet ikke har computere og computerlokaler.
I samarbejde med en lokalfunderet frivillig organisation Community Health Volunteers har BasicD, som er en frivillig baseret NGO, bygget et PC uddannelsescenter og HIV test og rådgivningscenter i landsbyen Virembe Market i Kenya.

Merkur har via CO2 sparekontoen støttet dette projekt med et solcelleanlæg, der kan dække hele centerets behov, samt et solcelleanlæg til en lokal skole, hvor der efterfølgende vil blive oprettet et computerlokale, samt belysning til klasselokaler.

Centeret bliver brugt som platform til at uddanne lokale lærer i PC-brug, samt give elever og lokalbefolkningen et PC-kørekort. Computerkompetencer skaber en markant forskel i forhold til jobmuligheder for voksne og for at de unge ikke uddannelsesmæssigt sakker bagud i forhold til de børn, der kommer fra de større byer. Desuden anvendes centeret til at teste for og rådgive om HIV, samt yde hygiejnisk og social støtte for pårørende familier og efterladte børn.

Læs om BasicD på www.basicd.dk


Solcelleanlæg til socialøkonomisk restaurant i Burkina Faso

Langt den største del af befolkningen i Burkina Faso er uden elektricitet, hvilket hæmmer aktivitetsmulighederne. Association Kologh Naba i Saaba har 60 medlemmer og følgende aktiviteter: Syning, vævning, sæbefremstilling, snedker- og murerarbejde, havebrug og endelig driften af en restaurant. Restauranten er en hovedaktivitet for Foreningen, idet gæsterne i restauranten køber de produkter, der fremstilles i de forskellige værksteder. Der er i efteråret 2011 bygget et køkken i tilknytning til restauranten. Køkkenet er bygget af Foreningens egne murere og i lokale materialer: soltørrede lersten uden anvendelse af træ og cement, og består af 4 kupler.

Merkur har via sin CO2 sparekonto støttet elektrificeringen af det nye køkken, der nu har belysning, en fryser og 2 køleskabe og hermed kan modtage mange gæster – også om aftenen. 
Det nye køkken vil skabe bedre muligheder for indtjening til medlemmerne, dels gennem restaurantens kunder, dels gennem et øget salg i Foreningens butik.

Læs om Association Kologh Naba www.kologh-naba.org


Biocenter i Kenya

Merkur har gennem CO2 Sparekontoen støttet opførelsen af et Biocenter i Kibera, Kenya. 
Biocenteret opføres i tilknytning til Sct. Christine’s School. Biocenteret rummer toiletter og badefaciliteter, men også lokaler, som kan bruges til så forskellige formål som forsamlingshus, internetcafé og energicenter. Affaldet fra toiletterne anvendes i en biogasreaktor under bygningen, som danner gas til skolens køkken.

Det er ideen, at skolen kan bruge indtægterne fra blandt andet lokaleudlejningen til at forbedre forholdene på skolen og til indkøb af skolematerialer. Og så kan biogassen også spare skolen for udgifter til brænde. Der går omkring 350 skolebørn på Sct. Christines Primary School, og det er først og fremmest dem, der får glæde af biotoiletterne. Men også de knap 600 beboere i de ca. 120 boliger, der ligger i umiddelbar nærhed af skolen, kan benytte bygningens faciliteter.

Merkurs kunde Vedvarende Energi står for projektet i samarbejde med den kenyanske NGO Umande Trust.

Læs om VedvarendeEnergi på www.ve.dk


Solcelleanlæg samt solcellebatterier til en fødeklinik i Gambia

Skagenskolen og Sambuyan påbegyndte i 2009 et skoleprojekt i Gambia, der i dag omfatter 500 elever i Nursery School og Primary School. Projektet har senere udviklet sig til også at omfatte en overdækket markedsplads, en sundhedsklinik og en solcelledrevet vandforsyning.

Igennem Merkurs CO2 sparekonto har Merkur støttet med bidrag til solcellerne til vandforsyningen samt invertere og solcellebatterier, så man kan lagre strøm fra de solceller, der er placeret på taget af sundhedsklinikken. På denne måde sikres, at klinikken kan fungere både dag og nat.

Læs om Sambuyan Skagen

Solcelleanlæg til Masanga-hospitalet i Sierra Leone

I det nordlige distrikt i et af verdens fattigste lande, Sierra Leone, ligger et hospital. Siden genetableringen af hospitalet efter borgerkrigen, som sluttede i 2002, har det været drevet uden kontinuerlig tilgang til elektricitet.

Den ustabile, dyre og forurenende benzingenerator er blevet tændt under operationer samt til basale behov i aftentimerne. Merkur har i forbindelse med CO2 Sparekontoen betalt for opførelsen af et solcelleanlæg, som sikrer kontinuerlig, stabil og bæredygtig strøm til hospitalet. Organisationen Masanga, som driver hospitalet, har stået for opførelsen af solcelleanlægget.

Solcelleanlægget medfører en markant forbedring i sundhedstilbuddene til de lokale. Med strøm døgnet rundt får hospitalet mulighed for at lave akutte operationer døgnet rundt. Strømmen forbedrer også muligheden for at stille diagnoser og den forbedrer behandlingen og plejen af de indlagte børn og voksne.

Etableringen af kontinuerlig strøm til et hospital, som har over 80 sengepladser og tilser over 500 patienter hver uge sikrer ikke blot bedre forhold for patienterne, men også for det lokale personale, som får bedre arbejdsforhold og større mulighed for at øge deres faglige kunnen.

Læs om Masanga Hospitalet på www.masanga.dk


Solcelleopladerstationer i Mozambique

Selvom Mozambique stadig rangerer som et af verdens fattigste lande, har landet de senere år opnået imponerende vækstrater på op mod 8%. En af de medvirkende årsager til dette er mobiltelefonen. Som mange andre udviklingslande sprang landet næsten fastnetepoken over og gik direkte til den mobile æra.

Mobiltelefonen bliver i dag brugt til meget andet end samtaler. Via telefonen kan mange mindre bankforretninger arrangeres og man kan holde sig orienteret om de svingende priser på landbrugsafgrøder på markeder, der ligger måske flere dages kørsel borte. 
Men mens mobildækningen udvides til selv de fjerneste egne af landet, er distributionsnettet for el stadig blandt de dårligste i verden. Så selvom flere og flere har råd til en mobiltelefon har de ikke umiddelbar adgang til elektricitet og dermed opladning af telefonen. Men da der er store fordele ved at have en mobiltelefon er mange villige til at gå meget langt for at få adgang til en ladestander – oftest kan det derfor tage en hel dag at få ladet mobiltelefonen op.

Merkur har via CO2 Sparekontoen støttet opførelsen af 20 solcelle-opladerstationer med tilhørende batteri til mobiltelefoner. Ladestationerne giver ca. 4.000 bønder nemmere adgang til at oplade deres mobiltelefon. Samtidig sælges stationerne til 20 kvinder, som hver betaler halvdelen af investeringen ved hjælp af et lån. De 20 kvindelige iværksættere modtager undervisning i hvordan man driver ladestationerne, men også hvordan man driver en virksomhed.

Projektet er gennemført i samarbejde med VedvarendeEnergi.
Læs om VedvarendeEnergi på www.ve.dk 

Solcelledrevet køle-fryseskab til klinik i Zimbabwe

Chalotte Stecher leder et PhD-projekt i Zimbabwe, der går ud på at undersøge en kraftig mistanke om en sammenhæng mellem sneglefeber (Bilharziose) og en hurtig progression af HIV til AIDS. Da sneglefeber relativt let og billigt lader sig forebygge (1 tablet 2 gange årligt til ca. 5 kr./gang), kan denne forebyggende behandling således betyde, at man på denne måde kan forhindre megen AIDS og forlænge mange menneskers liv. 
Sammenhængen anses for sikker, men skal bevises videnskabeligt. For at bevise sammenhængen skal der laves et klinisk forsøg, hvor forandringerne i immunsystemet påvises. 
Projektet prioriterer at uddanne lokale sundhedsansatte og tilvejebringe nødvendigt analyseudstyr, således at behandlingen kan fortsætte som standard efter projektets afslutning.

Merkur har via CO2 Sparekontoen støttet PhD-projektet ved at finansiere et solcelleanlæg, der driver et køle-fryseskab til blodprøver mm. og forsyner en lille klinik/laboratorium med strøm i øvrigt.


Træning i træplantning, briketfremstilling, komfurfremstilling i Uganda

Budaka er et meget fattigt område i Uganda med meget høj fødselsrate, stor analfabetisme, høj børnedødelighed, fejl- og underernæring, stigende HIV-rater osv. Området er relativt tørt og afskovningen forstærker problemet. Afskovningen sker både til egenforsyning af brændsel og til fremstilling af trækul – en af de få indkomstmuligheder i dette afsides område. Der er altså brug for beskæftigelse, fødevaresikkerhed, genskovning osv.

De tre organisationer Seniorer uden Grænser, Safe Neighbourhood Foundation og JEEP har sammen lavet et projekt i tre dele for at hjælpe området:

1. Træplantning: Der etableres to planteskoler med forskellige træer, der giver brændsel, skygge, kvælstofsamling, olieholdige frø, frugt mm. Kvinder uddannes til at kunne passe planteskolen, så de får egne indtægter ved salg af træer til lokalbefolkningen. 
2. Briketproduktion: Briketter fremstilles af tørt organisk affald, som karboniseres under næsten iltfri forhold og dernæst presses under tilsætning af en anelse bindemiddel (grød) og siden tørres. Briketterne er langt billigere end træ. Der sættes to grupper à fire kvinder op, som får det nødvendige udstyr og træning til låns. 
3. Komfurfremstilling: 2 repræsentanter fra hver af de 13 ”subcounties” i Budaka District udvælges til at modtage undervisning i fremstilling af komfurer af ler. Da disse komfurer hurtigt tjener sig ind, får også disse kvinder et udbytte, idet de kan sælge deres tjenesteydelse.

Alle tre grupper får undervisning i grundlæggende forretningsdrift.
Merkur har via CO2 Sparekontoen finansieret projektet.

Læs om JEEP Folkecenter på www.jeepfolkecenter.org
Læs om Seniorer uden Grænser på www.seniorerudengraenser.dk 
Læs om Safe Neighbourhood Foundation på www.safeneighbourhood.org


Solceller til skole i Kenya

Det danske ægtepar Kis og Flemming Thyboe, der er hhv. pensioneret lærer og skoleinspektør, stiftede i 2009 under en rejse bekendtskab med den fattige og afsides beliggende landsby Cheptigit i Kenya. I landbyen mødte de den ihærdige skoleleder, Patrick Amalemba, som under meget vanskelige forhold forsøgte at drive en offentlig skole. Der manglede alt, og mange af børnene kom slet ikke i skole.

Dette blev begyndelsen på et samarbejde med landsbyen. Der blev udarbejdet en prioriteret liste over ønsker til skolen, som siden er blevet udvidet med 5 klasseværelser i mursten og der er ført vand hen til skolen. Elevtallet er steget fra 500 til 800 elever. Der er etableret en indhegnet have, hvor skolen dyrker grøntsager til salg til finansiering af skolens drift. Der er samlet mange materialer som skoleborde og stole sammen i Danmark, som også er kommet derned. 
Et meget stort ønske har hele tiden været adgang til strøm.

Merkur har vi CO2 Sparekontoen finansieret et solcelleanlæg til skolen, der kan forsyne skolen med strøm til en computer og en projektor og som kan muliggøre lektielæsning om aftenen, aftenundervisning af voksne, mødeaktiviteter mv.


Solceller og energibesparende komfurer på skoler i Uganda

Merkur har via CO2 Sparekontoen finansieret installation af komfurer og solcelleanlæg på 30 skoler i Uganda. Projektet er gennemført i samarbejde med JEEP Folkecenter Uganda. 
Mange skoler som ligger i Ugandas afsides landdistrikter har kun ringe eller slet ingen adgang til elektricitet og deres muligheder for at lave mad til skolebørnene er meget primitive.
Solcelleanlæggene giver skolerne elektricitet og dermed mulighed for aftenundervisning, forældremøder eller andet, der styrker lokalbefolkningens muligheder.

De 30 energibesparende skolekomfurer (nærmest gruekedler) reducerer CO2 udslippet, da komfurerne er meget mere effektive og holder bedre på varmen, dermed skal der anvendes mindre brænde. Dertil kommer et markant bedre indeklima for køkkenpersonalet, da røgen nu ledes væk via en skorsten. Skolerne forpligter sig samtidig til træplantning for at dække det fremtidige brændselsbehov. 

Læs om JEEP Folkecenter på www.jeepfolkecenter.org

Energieffektive komfurer til Bhutan

Sodpartikler slår årligt flere ihjel end AIDS, tuberkulose og malaria tilsammen. Åben ild som primær energikilde har desuden mange andre ulemper som f.eks. skovrydning. Løsningen er ikke udelukkende at opfinde et smart husholdningskomfur, for de allerfattigste, har ofte ikke råd til et komfur eller til at købe de briketter, som giver den bedste brændselsudnyttelse.

Dette har organisationen Dazin har fundet en løsning på: De låner komfuret ud til landsbyernes familier mod et ganske beskedent vedligeholdelsesbidrag. Den egentlige ”leje” er, at familierne fortsætter med at samle brænde – dog kun halvt så meget som før. Dette afleveres til forarbejdning hos Dazin, hvor det laves til briketter. Familien bytter brænde til briketter til at dække deres brændselsbehov, men fordi ovnen er så effektiv, får Dazin briketter til overs.
I de større byer sælger Dazin komfuret og briketter – en løsning, der sparer byernes købere halvdelen af deres brændselsudgift.

Dazin omfordeler fra by til land, giver arbejde til lokale folk ved briketpressen, sikrer bedre helbred særligt for kvinder og børn, mindsker sliddet ved brændeindsamlingen og giver tid til indtægtsskabende aktivitet.

Merkur har via CO2 sparekontoen givet 100.000 kr. til projektet til 200 nye komfurer.

Læs mere: www.dazin.org

En af de lokalt ansatte i Senegal har samlet en del af et solpanel. Foto: SIDI

En af de lokalt ansatte i Senegal har samlet en del af et solpanel. Foto: SIDI

Lys til skolerne giver kvinderne mulighed for aftenundervisning – hvilket er mange kvinders første møde med skolebænken. Foto: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Lys til skolerne giver kvinderne mulighed for aftenundervisning – hvilket er mange kvinders første møde med skolebænken. Foto: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Børn fra Sct. Christine’s School i Kenya, hvor der er opført et biocenter. Foto: VedvarendeEnergi

Børn fra Sct. Christine’s School i Kenya, hvor der er opført et biocenter. Foto: VedvarendeEnergi