CO2 Sparekonto projekter

Merkur Andelskasse har indtil videre (2015) doneret ca. 4,3 mio kr. til i alt ca. 20 organisationer og projekter via CO2 Sparekontoens indbyggede gavemidler. Nogle projekter har modtaget flere donationer. Herunder kan du se, hvilke projekter Merkur har støttet og læse mere om udvalgte projekter.

Solceller på skoler og sundhedscentre i Mali, Burkina Faso og Uganda

Merkur har i samarbejde med Mali Folkecenter, Kologh Naba, Burkina Faso, JEEP Folkecenter Uganda og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi etableret en række solcelleanlæg til hhv. skoler og sundhedscentre i små landsbyer i Mali, Burkina Faso og Uganda (2010-15). Solceller til skoler er et af de formål, der er brugt flest penge på. Men det er også et af de mest perspektivrige.

Detaljerne er lidt forskellige fra projekt til projekt, men typisk er der rigtig mange gevinster på en gang:

 • Eleverne kan læse lektier om aftenen og får bedre resultater
 • Bedre resultater betyder at flere forældre kan se meningen med at sende børnene i skole
 • Færre børn ender på gaden i byerne uden uddannelse
 • Flere elever kan læse videre
 • Lærerne kan rette opgaver og forberede sig om aftenen
 • Nogle steder kan man hente undervisningsmateriale på nettet
 • Forældrene og andre i landsbyen kan få undervisning og holde møder om aftenen
 • Strømmen kan også bruges til fx pumper til frisk drikkevand og håndvask

Læs om Mali Folkecenter på www.malifolkecenter.org
Læs om JEEP Folkecenter på www.jeepfolkecenter.org
Læs om Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi på www.folkecenter.net

Biocenter i Kenya

Merkur har gennem CO2 Sparekontoen i 2013 støttet opførelsen af et Biocenter i Kibera, Kenya.

Biocenteret opføres i tilknytning til Sct. Christine’s School. Biocenteret rummer toiletter og badefaciliteter, men også lokaler, som kan bruges til så forskellige formål som forsamlingshus, internetcafé og energicenter. Affaldet fra toiletterne anvendes i en biogasreaktor under bygningen, som danner gas til skolens køkken.

Det er ideen, at skolen kan bruge indtægterne fra blandt andet lokaleudlejningen til at forbedre forholdene på skolen og til indkøb af skolematerialer. Og så kan biogassen også spare skolen for udgifter til brænde. Der går omkring 350 skolebørn på Sct. Christine’s Primary School, og det er først og fremmest dem, der får glæde af biotoiletterne. Men også de knap 600 beboere i de ca. 120 boliger, der ligger i umiddelbar nærhed af skolen, kan benytte bygningens faciliteter mod et beskedent gebyr, der går til fælles projekter i området.
Merkurs kunde Vedvarende Energi står for projektet i samarbejde med den kenyanske NGO Umande Trust.

Læs om VedvarendeEnergi på www.ve.dk

Solcelleanlæg til Masanga-hospitalet i Sierra Leone

I det nordlige distrikt i et af verdens fattigste lande, Sierra Leone, ligger et hospital. Siden genetableringen af hospitalet efter borgerkrigen, som sluttede i 2002, har det været drevet uden kontinuerlig tilgang til elektricitet.

Den ustabile, dyre og forurenende benzingenerator er blevet tændt under operationer samt til basale behov i aftentimerne. Merkur har med en donation fra CO2 Sparekontoen i 2013-14 betalt for opførelsen af et større solcelleanlæg, som sikrer kontinuerlig, stabil og bæredygtig strøm til hospitalet. Organisationen Masanga, som driver hospitalet, har stået for opførelsen af solcelleanlægget.
Solcelleanlægget medfører en markant forbedring i sundhedstilbuddene til de lokale. Med strøm døgnet rundt får hospitalet mulighed for at lave akutte operationer og bistå ved fødsler døgnet rundt. Strømmen forbedrer også muligheden for at stille diagnoser og den forbedrer behandlingen og plejen af de indlagte børn og voksne.

Etableringen af kontinuerlig strøm til et hospital, som har over 80 sengepladser og tilser over 500 patienter hver uge sikrer ikke blot bedre forhold for patienterne, men også for det lokale personale, som får bedre arbejdsforhold og større mulighed for at øge deres faglige kunnen, idet der er obligatorisk efteruddannelse af alle på aftenskole. Samtidig leverer anlægget strøm til de tilknyttede værksteder, som både leverer udstyr til hospitalet og bidrager til hospitalets indtægter: Cykelværksted, syværksted, køkken, snedkerværksted osv.


Læs om Masanga Hospitalet på www.masanga.dk

Solceller til børnehjem og drømmeskolen, Indien

I Indien er der store perspektiver i at blive dygtig til engelsk, som jo for de fleste ikke er første sprog. Det kan være en vej ud af fattigdom. Imidlertid kan perspektiverne begrænses af en kraftig indisk accent! Strøm betyder, at der kan arbejdes med computerbaseret sprogundervisning, hvilket styrker de forældreløse og udsatte børns muligheder betragteligt. Desuden betyder strømmen også at der kan køre en ventilator om natten på børnehjemmet, så børnene kan sove godt – endnu en måde at forbedre deres indlæring.
Projektet er udført i samarbejde med Aktion Børnehjælp

Læs mere om Aktion Børnehjælp på www.aktionb.dk

Komfurer der redder liv, BHUTAN

Sodpartikler slår årligt flere ihjel end AIDS, tuberkulose og malaria tilsammen. Åben ild som primær energikilde har desuden mange andre ulemper som f.eks. skovrydning. Løsningen er ikke udelukkende at opfinde et smart husholdningskomfur, for de allerfattigste, har ofte ikke råd til et komfur eller til at købe de briketter, som giver den bedste brændselsudnyttelse.

Dette har organisationen Dazin fundet en løsning på: De låner komfuret ud til landsbyernes familier mod et ganske beskedent vedligeholdelsesbidrag. Den egentlige ”leje” er, at familierne fortsætter med at samle brænde – dog kun halvt så meget som før. Dette afleveres til forarbejdning hos Dazin, hvor det laves til briketter. Familien bytter brænde til briketter til at dække deres brændselsbehov, men fordi ovnen er så effektiv, får Dazin briketter til overs.
I de større byer sælger Dazin komfuret og briketter – en løsning, der sparer byboerne halvdelen af deres brændselsudgift.

Dazin omfordeler fra by til land, giver arbejde til lokale folk ved briketpressen, sikrer bedre helbred særligt for kvinder og børn, mindsker sliddet ved brændeindsamlingen og giver tid til indtægtsskabende aktivitet.

Merkur har i 2015 via CO2 sparekontoen givet 100.000 kr. til projektet til 200 nye komfurer.

Læs mere om projektet på www.dazin.org


Merkur har også Støttet:

 • Solceller, Senegal (2010). Lokal udvikling ved hjælp af lokal energiforsyning i samarbejde med det franske investeringsselskab SIDI. Læs mere på www.sidi.fr
 • Solcelleanlæg på uddannelsescenter i Kenya i samarbejde med BasicD (2011). Læs om BasicD på www.basicd.dk
 • Solcelleanlæg til socialøkonomisk restaurant i Burkina Faso i samarbejde med Association Kologh Naba (2012). Læs om Association Kologh Naba www.kologh-naba.org
 • Solcelleanlæg til en fødeklinik og skole i Sambuyan, Gambia i samarbejde med organisationen Sambuyan Skagen (2013 og 2015). Læs mere: www.svf-skagenskolen.dk
 • Solcelleopladerstationer i Mozambique i samarbejde med VedvarendeEnergi (2013). Læs om VedvarendeEnergi på www.ve.dk
 • Solcelledrevet køle-fryseskab til klinik i Zimbabwe (2014)
 • Træplantning, briketfremstilling og komfurfremstilling i Uganda (2014). Projektet er udført i samarbejde med JEEP Folkecenter, Seniorer uden Grænser og Safe Neighbourghood Foundation.
 • Solceller til skole i CHEPTIGIT, Kenya (2014)
 • Energibesparende komfurer på skoler i Uganda i samarbejde med JEEP folkecenter (2014-15). Læs om JEEP Folkecenter på www.jeepfolkecenter.org
 • Solceller på skoler i Uganda i samarbejde med OWAD (2015)
 • Sollamper (My Little Sun) til Kamakara Village, Burundi (2015)

 

Danse- og musikgrupperne kom fra hele Kibera for at optræde ved indvielsen af Biodomen ved Sct. Christines School. er er det en af de mest talentfulde grupper som kommer fra Gatwekera. Gruppen består af 6 unge kvinder og 7 unge mænd. Foto: VedvarendeEnergi

Danse- og musikgrupperne kom fra hele Kibera for at optræde ved indvielsen af Biodomen ved Sct. Christines School. er er det en af de mest talentfulde grupper som kommer fra Gatwekera. Gruppen består af 6 unge kvinder og 7 unge mænd. Foto: VedvarendeEnergi

Fremover vil strømforsyning på Drømmeskolen ikke kun være noget, børnene tegner, men noget de får fra solceller. Foto Rune-Christoffer Dragsdahl

Fremover vil strømforsyning på Drømmeskolen ikke kun være noget, børnene tegner, men noget de får fra solceller. Foto Rune-Christoffer Dragsdahl

Når en familie låner et komfur fra Dazin, forpligter de sig samtidig til kun at indsamle halvt så meget brænde, som de plejer. Her vejes brænde for at sikre, at familien ikke samler for meget. Foto: Dazin

Når en familie låner et komfur fra Dazin, forpligter de sig samtidig til kun at indsamle halvt så meget brænde, som de plejer. Her vejes brænde for at sikre, at familien ikke samler for meget. Foto: Dazin