MS-konto

Merkur har i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke lavet en opsparingskonto. Kontoen hedder MS-konto. Det særlige ved kontoen er, at Merkur hvert år støtter Mellemfolkeligt Samvirke med et bidrag, der er relativt til det samlede indestående på alle MS-konti.

Fakta om MS-konto

  • Du kan overføre penge til og fra konti i Merkur eller et andet pengeinstitut
  • Du kan ved henvendelse til Merkur hæve gratis én gang om måneden
  • Overførsel til og fra kontoen via netbank er gratis
  • Du kan ikke tilmelde betalingsservice eller tilknytte betalings- eller hævekort til kontoen

Hvad er Mellemfolkeligt Samvirke?

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) er en politisk uafhængig, humanitær organisation, der arbejder for demokrati og indflydelse til verdens fattigste. MS er en aktiv del af ActionAid - en international organisation, der er lokalt forankret i mere end 40 lande. I Danmark er Mellemfolkeligt Samvirke en af de ældste og mest erfarne aktører inden for langsigtet og bæredygtig udviklingsbistand. Du kan læse mere om Mellemfolkeligt Samvirke på www.ms.dk

Hvad med bidraget?

Som kunde yder du ikke selv et kontant bidrag. Det er i stedet Merkur, som giver et støttebidrag til Mellemfolkeligt Samvirke. Jo mere du sparer op, jo større bliver bidraget til MS.

Renten

Navn Rente Nominel* Forudsætning Kommentar
MS-konto 0,00% 0,00% - Variabel rente
 

* Nominel årlig rente i procent. Rentetilskrivning 1 gang årligt, pr. 31.12
Der tages forbehold for eventuelle tastefejl