WWF Naturkonto

Merkur har i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden lavet en opsparingskonto. Kontoen hedder WWF Naturkonto. Det særlige ved kontoen er, at Merkur hvert år støtter WWF Verdensnaturfonden med et bidrag, der er relativt til det samlede indestående på alle WWF Naturkonti.

Fakta om WWF Naturkonto

  • Du kan overføre penge til og fra konti i Merkur eller et andet pengeinstitut
  • Du kan ved henvendelse til Merkur hæve gratis én gang om måneden
  • Overførsel til og fra kontoen via netbank er gratis
  • Du kan ikke tilmelde betalingsservice eller tilknytte betalings- eller hævekort til kontoen

Hvad er WWF Verdensnaturfonden?

WWF Verdensnaturfonden er verdens største og mest indflydelsesrige NGO, der arbejder for at bevare natur og miljø. WWF Verdensnaturfondens internationale netværk kæmper for menneskers ret til et værdigt liv på en sund planet, både nu og i fremtiden. For at opnå størst muligt effekt, arbejder organisationen både med politikere, virksomheder og borgere, for at skabe alternativer til det nuværende overforbrug af naturens ressourcer. Du kan læse mere om WWF Verdensnaturfonden på www.wwf.dk 

Hvad med bidraget?

Som kunde yder du ikke selv et kontant bidrag. Det er i stedet Merkur, som giver et støttebidrag til WWF Naturkonto. Jo mere du sparer op i årets løb, jo mere støtte får WWF Verdensnaturfonden.

Renten

Navn Rente Nominel* Forudsætning Kommentar
WWF Naturkonto 0,00% 0,00% - Variabel rente
 

* Nominel årlig rente i procent. Rentetilskrivning 1 gang årligt, pr. 31.12
Der tages forbehold for eventuelle tastefejl