Bæredygtig Verdenshandelskonto

Ved at oprette en konto for Bæredygtig Verdenshandel er du med til at fremme virksomheder i udviklingslande, som arbejder med bæredygtig produktion og eksporterer til de skandinaviske lande. Samtidig får du en fair rente på din opsparing.

Pengene på Verdenshandelskontiene bruges til at yde eksportkreditter til virksomheder i udviklingslandene, som eksporterer til et skandinavisk land. Eller som kredit til importører i Skandinavien, som ønsker at forudbetale for leverancerne fra et udviklingsland.

Fakta om Bæredygtig Verdenshandelskonto

  • Kontoen er en opsparingskonto, der muliggør kreditter til producenter i udviklingslande
  • Minimumsindskuddet er 1.000 kr.
  • Pengene står på 6 måneders opsigelse, og hvert indskud kan tidligst opsiges 6 måneder efter, det er sat ind på kontoen
  • Risiko for helt eller delvist at tabe dit indskud

Hvorfor bæredygtige verdenshandelskreditter?

Der er behov for adgang til kreditter på fair vilkår, når producenter i udviklingslande skal producere og afsætte varer i nord. Kreditter er ofte svære at få lokalt på grund af høje renter eller mangel på sikkerhedsstillelse. Ved at yde producenterne finansiering på fair vilkår, bliver de over tid i stand til økonomisk at klare sig selv. For at opnå en Verdenshandelskredit skal producenter og importører have en bæredygtig certificering enten inden for økologi, Fair Trade eller FSC.

Læs om nogle af de virksomheder, som har nydt godt af en Verdenshandelskredit.

Risiko

Verdenshandelskontoen er baseret på, at du er villig til at tage en risiko, da dine penge på kontoen står til sikkerhed for eventuelle tab på kreditterne. Kontohaver hæfter ikke ud over sit indestående på Verdenshandelskontoen.

Tab på Verdenshandelskreditterne kan opstå, hvis varerne, som en finansieret ordre vedrører, ikke kan leveres eller bliver leveret. F.eks. som følge af naturkatastrofer, politiske forhold eller af andre grunde.

Kredittagerne betaler dog også en risikopræmie, som placeres i en garantifond, der bærer den første risiko for tab på kreditterne. Hvis indeståendet på garantifonden ikke er tilstrækkelig stort til at dække et evt. tab, vil det resterende tab blive fordelt på indskydernes konti i forhold til indskuddenes størrelse.

Kontakt Merkur, hvis du vil vide mere om Bæredygtig Verdenshandelskonto.