Aldersopsparing

Aldersopsparingen et godt supplement til folkepensionen. En aldersopsparing er en pensionsordning, du oftest vil få udbetalt som et engangsbeløb. Du har dog også mulighed for at få pensionen udbetalt som deludbetalinger over en årrække, men du bør være opmærksom på, at denne løsning koster et gebyr, så måske det ikke kan svare sig.

Fakta om Aldersopsparing

  • Du må indbetale op til 5.200 kr. pr. år på din aldersopsparing, hvis du har mere end fem år til pensionsalderen (2019).
  • Du må indbetale op til 48.000 kr. pr. år på din aldersopsparing, hvis du har fem år eller mindre til pensionsalderen (2019). 
  • Du har mulighed for at få alle pengene udbetalt på en gang eller i mindre portioner.
  • Du kan oprette en aldersopsparing indtil 20 år efter, du har nået din pensionsalder. Find din pensionsalder her.
  • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke har fradrag for indbetalingerne. Afkast beskattes alene med 15,3 procent pr. år (2018).
     

Investering

I stedet for at lade dine penge stå på kontoen, kan du også vælge at investere din pensionsopsparing, hvis du ønsker et højere afkast. I Merkur tilbyder vi forskellige muligheder for at investere dine penge i bæredygtige og etisk screenede investeringsfonde. Læs mere om at investere her. 

Kontakt os, hvis du vil vide mere om dine muligheder, når det gælder pension.