Livrente

En livrente sikrer et månedligt beløb resten af livet, uanset hvor længe man lever, i modsætning til ratepensionen, som stopper efter en aftalt årrække. Livrenten fungerer altså mere ligesom en forsikring end som en opsparing.

Fakta om Livrente

  • Du er sikret en livsvarig ydelse
  • Der er ingen øvre indbetalingsgrænse for private, vær dog opmærksom på de gældende fradragsregler for private – se faktaark nederst på siden
  • Ved etablering via arbejdsgiverordning er indskuddet fuldt fradragsberettiget
  • Der er ingen aldersgrænse for at kunne oprette en livrente
  • Udbetalinger beskattes som personlig indkomst
  • Du kan tilkøbe en ægtefælledækning, som sikrer at din ægtefælle eller samlever kan overtage udbetalingerne, så længe vedkommende lever
  • Du kan også tilkøbe en garanti, som sikrer udbetaling i en given årrække til ægtefælle, samlever eller børn, hvis du falder bort


Investering

Når du opretter en Livrente gennem Merkur, har du mulighed for at investere din pensionsopsparing i bæredygtige og etisk screenede investeringsfonde. Læs mere om at investere her.

Merkur indberetter de indbetalte beløb til SKAT. Du skal dog selv sørge for, at kontrollere din fortrykte årsopgørelse, for at sikre at du får fradrag for dine private indbetalinger.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om dine muligheder, når det gælder pension.