Legitimation

Som led i den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er Merkur iflg. lovgivningen forpligtet til at kunne dokumentere alle vores kunders identitet og adresse.

Både fysiske personer og juridiske enheder (f.eks. virksomheder) herunder fuldmagtshavere og kautionister skal legitimere sig. Legitimationen skal indeholde både navn, adresse og identifikationsnummer (f.eks. CPR-nummer).

Legitimeringen kan ske ved, at vi modtager kopi af :

• gyldigt EU-kørekort eller pas
• samt dansk sundhedskort

Kopi af ovenstående kan sendes til Merkur som en vedhæftet fil via netbank. Du kan også sende kopierne med posten eller kigge ind i din lokale afdeling, hvor vi selv laver en kopi af legitimationen.

Legitimationskravene gælder også nuværende kunder

Lovkravet betyder, at vi også skal indhente legitimation hos vores nuværende kunder, såfremt der mod forventning ikke tidligere er indhentet legitimation som nævnt ovenfor.